Înscrierea la bibliotecă

Acte necesare:

 • buletin de identitate;
 • paşaport (pentru cetăţenii străini);
 • carnet de elev/student/şomer sau cupon de pensie.

Copiii până la 16 ani pot fi înscriși ca utilizatori de către unul din părinti pe baza actelor mai sus menționate.

Permisul de intrare:

 • Este nominal şi netransmisibil;
 • Este valabil 5 ani de la data înscrierii;
 • Se vizează anual.

Categorii de acces:

 • Permisul de intrare cu acces general (persoane cu domiciliu stabil în judeţul Cluj) este valabil cinci ani pentru toate tipurile de servicii, inclusiv împrumutul la domiciliu.
 • Permisul de intrare cu acces limitat (persoane fără domiciliu stabil în judeţul Cluj) este valabil cinci ani pentru serviciile oferite doar în incinta bibliotecii.
 • Permisul de intrare cu acces pe termen scurt (persoane aflate în tranzit în judeţul Cluj) este valabil o lună, doar pentru serviciile oferite în incinta bibliotecii.

Tarife

 • pentru adulţi: 20 Lei/legitimaţie;
 • pentru preşcolari, elevi, studenţi: 10 Lei/legitimaţie;
 • permis de intrare pe termen scurt: 4 Lei/legitimaţie;
 • Pensionarii,  șomerii şi persoanele cu dizabilități: înscrierea este gratuită.


În caz de pierdere a permisului se eliberează un duplicat (la solicitarea utilizatorului) pentru care se achită contravaloarea acestuia, pentru toate categoriile de utilizatori 20 Lei/legitimaţie.

Înscrierea la bibliotecă se poate face şi on-line, urmând ca Permisul de intrare să fie ridicat la prima vizită la bibliotecă, după semnarea Contractului de servicii.

Biblioteca este accesibilă tuturor cetăţenilor indiferent de vârstă, naţionalitate, sex, rasa. Accesul la bibliotecă se realizează pe baza Permisului de intrare.


Accesul la colecţiile bibliotecii se realizează în conformitate cu Regulamentul Serviciilor pentru public .