Muzeologia radicală sau ce anume e „contemporan” în muzeele de artă contemporană, de Claire Bishop

05/07/2024

În eseul Muzeologia radicală sau ce anume e „contemporan” în muzeele de artă contemporană, istoricul și criticul de artă, Claire Bishop analizează trei modele de muzee europene mai radicale, mai experimentale, oferind o abordare mai politizată a momentului istoric actual – Van Abbemuseum din Eindhoven, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía din Madrid și Muzej sodobne umetnosti Metelkova (MSUM) din Ljubljana. Toate trei prezintă alternative convingătoare la mantra dominantă a lui mai mare e mai bun și mai bun e mai bogat. Mai degrabă decât să urmeze curentul principal recunoscut, aceste muzee apelează la cea mai extinsă gamă de artefacte pentru a situa arta în relație cu istorii particulare care au relevanță universală.

Autoarea confruntă două modele de contemporaneitate. Primul se referă la prezentism: condiția de a lua momentul actual drept orizont și destinație a gândirii noastre acesta este astăzi uzul dominant în artă al termenului „contemporan”; el se sprijină pe o inabilitate de a înțelege momentul prezent în totalitatea sa globală și pe o acceptare a acestei neînțelegeri ca fiind o condiție constitutivă a epocii istorice actuale. Al doilea model de „contemporan” se inspiră din practica celor trei muzee unde contemporanul este înțeles ca o metodă dialectică și ca un proiect politizat, având o înțelegere mai radicală a temporalității, nu desemnează un stil sau o perioadă a lucrărilor, ci mai degrabă o abordare a lor. Una dintre consecințele abordării instituțiilor prin această categorie este o regândire a muzeului, a categoriei de artă pe care el o are în patrimoniu și a tipurilor de spectator pe care le produce.

Dacă ultimii patruzeci de ani au fost marcați de „post” (postbelic, postcolonialism, postmodernism, postcomunism), atunci astăzi, în sfârșit, părem a fi într-o perioadă de anticipare – o epocă pe care muzeele de artă contemporană pot să ne ajute să o simțim și să o înțelegem colectiv.

                                                                                                                                    Claire Bishop